Ủy ban Pháp luật thẩm tra Luật Cư trú

24/03/2006
Ngày 22.3, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã họp để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Cư trú. Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Đức Khiển chủ trì phiên họp.

Dự án Luật trình UBTVQH theo Tờ trình số 22/CP-XDPL ngày 13.3.2006 của Chính phủ gồm 5 chương với 49 điều. Tại phiên họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật tập trung thảo luận những nội dung quan trọng của dự án Luật như: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh, chính sách về cư trú, nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú, về quản lý cư trú bằng sổ hộ khẩu, về cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, về các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú và lựa chọn nơi cư trú, quản lý nhà nước đối với hoạt động cư trú...

Các ý kiến tại phiên họp sẽ được tổng hợp, nghiên cứu chuẩn bị cho việc xây dựng Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về dự án Luật này trình UBTVQH tại phiên họp thứ 38.

(Theo www.na.gov.vn)