Năm 2006 xây dựng và ban hành 143 văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh

28/03/2006
Để đẩy nhanh việc thực hiện luật và pháp lệnh, trong năm 2006, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành 143 nghị định, quyết định, quy chế...

Từ đầu năm đến nay, 15 Bộ và cơ quan ngang Bộ đang khẩn trương soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Bộ Thương mại đang gấp rút hoàn thiện 7 dự thảo Nghị định về nhượng quyền thương mại, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định về trái phiếu doanh nghiệp; Bộ Y tế chuẩn bị dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dược; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn chỉnh, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu...

Theo kế hoạch đến hết năm 2006, các Bộ, ngành sẽ tiếp tục trình 104 văn bản quy phạm pháp luật. Đáng chú ý, đến tháng 4 này, Thanh tra Chính phủ sẽ khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Bộ Tài nguyên Môi trường soạn thảo quy định danh mục, thuế suất đối với các sản phẩm, loại hình sản xuất kinh doanh phải chịu thuế môi trường; Bộ Xây dựng trong quý II/2006 sẽ trình dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở; quý IV/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ khẩn trương xây dựng quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục. Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức dụng, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng 7 dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng; thanh toán bằng tiền mặt...

(Theo website Chính phủ)