Tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin về những hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện cơ chế “một cửa” tại Tỉnh Phú Thọ 28/07/2005

Từ tháng 7/2005, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin về những hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện cơ chế “một cửa” ở cả ba cấp: Tỉnh, huyện, xã. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực tổ công tác nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận thông tin

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã bế mạc vào ngày 29/11/2013. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, Quốc hội đã xem xét 10 dự án luật và thông qua tổng cộng 8 luật, đặc biệt là thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013 với nhiều nội dung đổi mới, có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

STP Hòa Bình: Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết đinh số 119/QĐ-STP ngày 11/12/2013, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2014. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng theo Quy định của UBND tỉnh về tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm

Ngày 25/10/2014, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì Hội nghị.

Khánh Hòa thí điểm phương thức thi tuyển công khai chức danh Trưởng, Phó phòng

Ngày 26/12/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số: 3600/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Ninh: Trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Hoành Bồ

Thực hiện kế hoạch Trợ giúp pháp lý năm 2015 của UBND tỉnh.Trong các ngày 10,11,12  tháng 06 năm 2015, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Hoành Bồ, phòng Tư pháp tổ chức chương trình Trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã trên địa bàn huyện, gồm:  xã Đồng Sơn, xã Kỳ Thượng, xã Lê Lợi.

Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận

Sáng ngày 01/10/2015, tại Hội trường Sở Tư pháp diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận dưới sự tham sự của Đại diện Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Tư pháp Bình Thuận cùng với Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Sở Tư pháp Bình Thuận.