Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở Tỉnh Tiền Giang 04/08/2005

6 năm qua (1999-2004) các ngành chức năng ở Tiền Giang đã nhận được 7.812 đơn thư khiếu nại và 561 đơn tố cáo. Sau khi xác minh, xem xét, các ngành chức năng đã giải quyết 7.574 đơn khiếu nại, đạt 96,95% (trong đó khiếu nại đúng chiếm 35,3%; có đúng có sai chiếm 41,8% và khiếu nại sai chiếm 22,9%). Về đơn tố cáo, đã giải quyết 521 đơn, đạt 96,12% (tố cáo đúng chiếm 36,1%, tố cáo có đúng có sai chiếm 22,1% và tố cáo sai 42,8%).

Xây dựng Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá 04/08/2005

Đến tháng 6/2005, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 678 phường, xã, thị trấn xây dựng được tủ sách pháp luật. Bình quân mỗi đơn vị xây dựng được từ 70 đến 160 đầu sách các loại.

Thi tìm hiểu pháp luật về thuế cho hộ kinh doanh cá thể tại Hà Tĩnh 01/08/2005

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề “Tìm hiểu chính sách thuế áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể”. Cuộc thi này có 3 đội tham gia, đại diện cho hơn 14.000 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" cấp tỉnh lần thứ II ở Kon Tum 01/08/2005

Ngày 6 và 7/6/2005, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp tỉnh lần thứ II. Tham gia Hội thi lần này có 12 thí sinh là các hòa giải viên xuất sắc được lựa chọn từ các hội thi cấp cơ sở và cấp huyện.

Đã có tổ chức Thanh tra nhân dân trên toàn tỉnh Tiền Giang 01/08/2005

Hiện nay, 169/169 xã, phường, thị trấn và 1.009/1.009 ấp, khu phố trên toàn tỉnh Tiền Giang đã có tổ chức Thanh tra nhân dân với 3.027 thanh tra viên.

Xây dựng, phê duyệt hương ước, quy ước ở các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 01/08/2005

Việc xây dựng, phê duyệt hương ước, quy ước trong thời gian qua ở các huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông triển khai còn rất chậm.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang 01/08/2005

Trong hơn hai năm từ 1/2003 đến 3/2005, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện được 55 đợt TGPL đến 122 điểm cụm thôn bản của 63 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

Thành lập Tổ hoà giải trên địa bàn 8 huyện, thị xã tỉnh Kon Tum 01/08/2005

Đến nay trên địa bàn 8 huyện, thị xã tỉnh Kon Tum đã thành lập được 720 tổ hòa giải với 2.815 tổ viên.