Hải Dương: Một số kết quả công tác Tư pháp nổi bật năm 2011

Năm 2011, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Hải Dương đã tích cực, chủ động, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực, tập trung toàn tâm, toàn lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quảng Trị: Tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, ngày 14/6/2012, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị đánh giá việc thi hành và góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 trên địa bàn tỉnh.

Bắc Kạn: Kết quả hoạt động Công đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2012,  phương hướng nhiệm kỳ 2012-2015

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, từ đó định ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo, ngày 28/9, Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015.

Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2013

Tại huyện Kim Bôi, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp quý I/2013 với các Phòng Tư pháp cấp huyện. Đồng chí Quách Đình Minh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp đã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Vũ Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi và đại diện các cơ quan khối Nội chính huyện Kim Bôi.

Bắc Giang: Theo dõi thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2013, từ ngày 07/8 - 09/8/2013, Đoàn kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Giang do bà Nguyễn Thị Bích Tần - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các huyện: Lục Ngạn, Lục Nam, Hiệp Hòa, Việt Yên và Yên Thế.

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh tổ chức Hội nghị Tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã bế mạc vào ngày 29/11/2013. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, Quốc hội đã xem xét 10 dự án luật và thông qua tổng cộng 8 luật, đặc biệt là thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013 với nhiều nội dung đổi mới, có ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

STP Hòa Bình: Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2014

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết đinh số 119/QĐ-STP ngày 11/12/2013, phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2014. Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng theo Quy định của UBND tỉnh về tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; Tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 11/12/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp.