Nâng cao hiệu quả trong công tác bồi thường nhà nước

03/04/2024
Nâng cao hiệu quả trong công tác bồi thường nhà nước
Chiều ngày 03/4, tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã có buổi làm việc với Cục Bồi thường nhà nước (BTNN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2024 và kế hoạch công tác trọng tâm Quý II/2024.
Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Quý I/2024
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục BTNN cho biết: Trong Quý I/2024, Cục BTNN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai công tác BTNN năm 2024 và Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động. Trong công tác thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết bồi thường, xử lý đơn thư, Cục đã tiếp nhận 36 lượt kiến nghị của 25 trường hợp. Trong đó, Cục đã giải quyết được 28 kiến nghị của 18 trường hợp và còn 07 trường hợp đang nghiên cứu, giải quyết. 


Đồng chí Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng phụ trách Cục BTNN báo cáo tại buổi làm việc.
 
Công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường; công tác tổ chức cán bộ; công tác giải quyết thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện một số nhiệm vụ của Bộ Tư pháp tại Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số các công tác khác đều được triển khai một cách bài bản, nghiêm túc và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ.
 Đại diện các phòng thuộc Cục BTNN phát biểu tại buổi làm việc.
 
Chủ động, sáng tạo trong thực hiện hoạt động bồi thường nhà nước
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Cục và lãnh đạo các phòng thuộc Cục đã thảo luận, làm rõ hơn về một số nội dung báo cáo như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong hoạt động bồi thường nhà nước; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ về bồi thường do vật thể vũ trụ gây ra tại Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030; công tác tổ chức cán bộ; đồng thời kiến nghị các giải pháp cần được đặt ra nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đề nghị Cục BTNN cần rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo không gây ra sự khó khăn cho người dân trong việc tiếp cận công tác BTNN.
Thứ trưởng nhấn mạnh, bồi thường nhà nước là một lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, do đó, Cục BTNN cần tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn tại, nâng cao hiệu quả trong công tác BTNN. Bên cạnh đó, Cục BTNN cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động BTNN. 
Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Cục BTNN tiếp tục phát huy sự đoàn kết; chủ động, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc.
 
Trong Quý II/2024, Cục BTNN sẽ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục đảm bảo đúng thời hạn, hiệu quả, kịp thời để ban hành các Kế hoạch thực hiện hoạt động cụ thể.
- Tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương và Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện hiệu quả công tác BTNN trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.
- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng công chức trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được lãnh đạo Bộ giao; cử tuyển công chức, viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, ngành Tư pháp.
- Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản công theo quy định hiện hành; quy định về chính sách tiền lương mới theo quy định; tổ chức thực hiện Quyết định số 2724/QĐ-BTP ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quyền tự chủ tài chính đối với Trung tâm Hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường giai đoạn 2023-2025.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo của Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; tiếp tục áp dụng hiệu quả công tác cải cách hành chính và hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
 
Nam Hải - TTTT