Chủ động phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra

02/04/2024
Chủ động phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra
Sáng 2/4, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm việc với Thanh tra Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý I; tình hình công tác thanh tra của Bộ theo Kế hoạch thanh tra 2024 và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.
Tại buổi làm việc, Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Hồng Diện đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai công tác Quý I/2024. Cụ thể, về việc triển khai Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024, ngay từ đầu năm, Thanh tra Bộ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2024 và thông báo kịp thời cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra để có thời gian chuẩn bị và đồng bộ với Kế hoạch công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó. Trong Quý I/2024, Thanh tra Bộ đã triển khai 7 đoàn thanh tra, 5 tổ xác minh và tổ công tác, 1 đoàn kiểm tra sau thanh tra. Cục Bổ trợ tư pháp đã triển khai 2 đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực công chứng tại tỉnh Bắc Giang và lĩnh vực đấu giá tài sản tại tỉnh Hải Dương.
 

Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Hồng Diện báo cáo tóm tắt kết quả triển khai công tác Quý I/2024.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bộ Tư pháp đã tiếp 178 lượt công dân và nhận được 1.646 đơn thư các loại. Những đơn thư thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp được xem xét, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Các đơn thư không thuộc thẩm quyền được phân loại, xử lý, hướng dẫn chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Các mặt công tác khác như giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiểm toán nội bộ; thanh tra chuyên ngành… đều được triển khai nghiêm túc, bài bản.
Trong Quý II/2024, Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các đoàn thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định; hoàn thiện các kết luận thanh tra.
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 của Bộ Tư pháp; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham mưu Lãnh đạo Bộ thực hiện tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định; xây dựng, hoàn thiện Đề án triển khai nhiệm vụ về công tác kiểm toán nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ.
 Các đại biểu tham gia thảo luận.

Tại buổi làm việc, Thanh tra Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã thảo luận, làm rõ hơn về một số nội dung báo cáo; chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời kiến nghị các giải pháp cần được đặt ra nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá Thanh tra Bộ đã chủ động trong công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ, tuy nhiên một số công việc vẫn còn chưa kịp thời.
Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, bổ sung đầy đủ số liệu để hoàn thiện báo cáo. Trong công tác triển khai Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị được phân công phấn đấu tổ chức các đoàn thanh tra trong Quý II, Quý III; đồng thời cần căn cứ vào thực tiễn quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực, nhóm lĩnh vực để kịp thời điều chỉnh kế hoạch thanh tra cho phù hợp, khoa học.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại trong công tác tiếp công dân; kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng, tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.
Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ rà soát các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương; đồng thời nghiên cứu tổ chức các hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác phối hợp thực hiện phòng, chống tham nhũng của Bộ, ngành Tư pháp;…
Anh Thư - Trung tâm Thông tin