Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả công tác nuôi con nuôi

03/04/2024
Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả công tác nuôi con nuôi
Chiều 03/4, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng làm việc với Vụ Con nuôi về tình hình thực hiện Kế hoạch công tác Quý I năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024.
Triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ các nhóm nhiệm vụ được giao
Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đăng Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Con nuôi đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Quý I năm 2024. Theo đó, trong công tác quản lý nhà nước đối với nuôi con nuôi trong nước, Vụ đã rà soát tình hình giải quyết nuôi con nuôi trong nước, tổng hợp các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các địa phương phát sinh trong năm 2023 để có hướng dẫn, tháo gỡ trong thời gian tới. Đồng thời, Vụ đã có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đối với Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai về việc đăng ký nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn Sở Tư pháp tỉnh Nam Định về đăng ký nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài với trẻ em Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam.
 

Đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Con nuôi phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài và quản lý các tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam cũng được chú trọng quan tâm. Trong Quý I năm 2024, Vụ đã giải quyết 63 trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; tiếp nhận và hỗ trợ 12 đề nghị tìm hiểu thông tin về nguồn gốc của trẻ em được giải quyết làm con nuôi nước ngoài; thực hiện các thủ tục liên quan đến Giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài.
Ngoài ra, việc thực hiện 03 nhiệm vụ trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đảm bảo đúng tiến độ. Các mặt công tác về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế; tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp, … đều được triển khai nghiêm túc, bài bản.
 

Đồng chí Phan Đăng Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Con nuôi trình bày tóm tắt kết quả công tác Quý I năm 2024.

Trong Quý II năm 2024, Vụ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ gồm:
Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và trình Chính phủ ban hành Nghị định theo thời hạn đã được Chính phủ giao.
Nghiên cứu, xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xã hội trong giải quyết nuôi con nuôi; tổ chức đoàn công tác đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình nuôi con nuôi trong nước của Ủy ban nhân dân cấp xã (dự kiến tại 6 tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai).
Nghiên cứu, đề xuất hoạt động hỗ trợ công tác giải quyết nuôi con nuôi, hướng tới sử dụng mô hình công tác xã hội để phát triển dịch vụ tư vấn nuôi con nuôi và các dịch vụ sau con nuôi; tổ chức các Hội thảo lấy ý kiến, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
Chủ động kiểm tra, đánh giá hoạt động nuôi con nuôi tại các địa phương
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Vụ và lãnh đạo các phòng thuộc Vụ đã thảo luận, làm rõ hơn về một số nội dung báo cáo như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá hồ sơ giải quyết nuôi con nuôi; đồng thời kiến nghị các giải pháp cần được đặt ra nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Vụ Con nuôi đã đạt được trong Quý I năm 2024; đồng thời cho biết, công tác xây dựng thể chế, an sinh xã hội đang nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Vì vậy, trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Vụ tiếp tục chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời báo cáo Chi uỷ các vụ việc lớn, phức tạp và nghiên cứu, nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng trong lĩnh vực được giao phụ trách.  
 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng cũng lưu ý, nuôi con nuôi là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp. Do đó, Vụ cần chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá hoạt động nuôi con nuôi tại các địa phương; đồng thời đẩy mạnh, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả công tác nuôi con nuôi, đặc biệt là các trường hợp xin con nuôi thuộc đối tượng đặc biệt.
Ngoài ra, Thứ trưởng đề nghị Vụ đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của Vụ; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản được giao, trong đó tập trung làm rõ những điểm mới, các định hướng lớn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, trao đổi thông tin về hoạt động nuôi con nuôi bằng các hình thức khác nhau.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin