Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài” năm 2024

09/03/2024
Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài” năm 2024
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức phát động công đoàn viên nữ mặc áo dài trong các ngày làm việc tại cơ quan. Đây là một trong những hoạt động thiết thực để hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2024, sự kiện diễn ra từ ngày 01/3 đến hết ngày 08/3/2024.
 

 
 
Đây là sự kiện nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của chiếc áo dài trong đời sống xã hội hiện nay, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản Việt Nam trong mỗi phụ nữ và nhân dân Việt Nam, tiến tới đề nghị công nhận Áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Đồng thời hoạt động này cũng đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân năm mới nâng cao đời sống tinh thần, động viên các chị em của đơn vị.

       

Theo đó, Công đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã phát động và khuyến khích nữ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mặc áo dài tại công sở từ ngày 1/3 đến này 08/3/2024. Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 100% nữ công đoàn viên. Với đủ màu sắc rực rỡ từ những chiếc áo dài nơi công sở, vẻ đẹp của người nữ cán bộ với trang phục truyền thống đã lan tỏa rộng rãi, thêm động lực để mỗi cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       

       

Có thể thấy sự kiện “Tuần lễ Áo dài” đã và đang tạo được không khí vui tươi, khí thế trong toàn đơn vị. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn dân tộc; đồng thời nhằm tuyên truyền, quảng bá niềm tự hào về tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và toàn thể ngành Tư pháp nói riêng.