Chi đoàn Cục ĐKQGGDBĐ: Thực hiện tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC

08/03/2024
Chi đoàn Cục ĐKQGGDBĐ: Thực hiện tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết TTHC
Nhằm hưởng ứng chương trình “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” do Trung ương Đoàn phát động, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024 của Đoàn Bộ Tư pháp phát động và chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1932 - 26/3/2024), các Chi đoàn của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã tổ chức hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính”.
 

 
 
Tại ngày hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính”, Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chi đoàn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh và Chi đoàn Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Đà Nẵng đã có nhiều nội dung triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị như:
- Triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hình thức triển khai: tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ tại cơ quan, đơn vị, tại tổ dân phố; hướng dẫn truy cập Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tư pháp để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến.
- Hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công.
- Hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Tư pháp khi người dân thực hiện thủ tục hành chính…

       

          

Trong ngày hoạt động cao điểm, các Chi đoàn của Cục đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại trụ sở đơn vị thu hút hơn nhiều cá nhân, tổ chức tiếp cận bằng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến. Song song với đó các sản phẩm tuyên truyền về Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” được thể hiện một cách trực quan, sinh động về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, các nội dung cải các hành chính, các luật liên quan; thông tin danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 liên quan đến lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

       

Thông qua hoạt động này đã thể hiện được vai trò tiên phong, nòng cốt của đội ngũ đoàn viên, thanh niên tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị giao phó.
Hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” của Chi đoàn sẽ được diễn ra trong vòng 03 làm việc ngày làm việc từ ngày 07-09/3/2024.