Tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL nhiệm kỳ 2022-2024

22/12/2023
Tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL nhiệm kỳ 2022-2024
Chiều ngày 15/12/2023, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Chi đoàn để tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đồng chí Hà Thị Lan, Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, chủ trì Hội nghị; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Lan, Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thông tin khái quát về tình hình hoạt động của Chi đoàn và sự thay đổi nhân sự của Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024 (đồng chí Phó Bí thư Chi đoàn đã chuyển công tác); đồng thời thông tin chi tiết kết quả xin ý kiến chủ trương của Chi ủy Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc kiện toàn bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024. Theo đó, được sự đồng ý của Chi ủy Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Chi đoàn để bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024 nhằm kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Chi đoàn, bảo đảm sự thông suốt trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động của Chi đoàn.


 
Tại Hội nghị, tập thể Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã thảo luận, giới thiệu nhân sự và tiến hành quy trình bầu bổ sung Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024 theo quy định. Theo đó, Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Phùng Thị Hương, Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn giữ chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024.


 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phùng Thị Hương bày tỏ sự cảm ơn Chi ủy Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp và tập thể Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã tin tưởng giao nhiệm vụ và xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ngày càng vững mạnh.


 
Đại diện Chi ủy, Lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã phát biểu chỉ đạo, chúc mừng tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn và cá nhân đồng chí Phùng Thị Hương đã được Hội nghị Ban Chấp hành Chi đoàn bầu bổ sung giữ chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe tin tưởng, với kết quả kiện toàn, Ban Chấp hành Chi đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Lan, Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cảm ơn Chi ủy, Lãnh đạo Cục và Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn việc kiện toàn bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2022 – 2024; đồng thời, chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Phùng Thị Hương, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, phấn đấu, rèn luyện cùng với tập thể Ban Chấp hành Chi đoàn lãnh đạo, tổ chức hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
Hoàng Như Quỳnh - Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL