Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 12/2023

19/12/2023
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 12/2023
Chiều ngày 19/12, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Phiên họp được diễn ra với sự tham dự của 06/06 thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Theo đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung sau: công tác cán bộ theo yêu cầu của Ban cán sự Đảng; cho chủ trương kiện toàn bổ sung Bí thư Đảng ủy Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên (nếu có); xét kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.
 

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị
 
Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo của Thường trực Đảng ủy Bộ và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận và thống nhất như sau:
Về công tác cán bộ theo yêu cầu của Ban cán sự Đảng, 100% nhất trí về việc bổ nhiệm lại và chuyển công tác đối với công chức Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ.
Về chủ trương kiện toàn bổ sung Bí thư Đảng ủy Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020 – 2025: Căn cứ đề nghị của Đảng ủy Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm tại Công văn số 93-CV/ĐU ngày 15/12/2023 xin chủ trương kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm, nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ của Đảng bộ Cục Đăng ký Quốc gia gia dịch bảo đảm; Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020 – 2025; ý kiến đề xuất của Văn phòng Đảng - Đoàn thể và Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua chủ trương cho phép Đảng bộ Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm tiến hành quy trình nhân sự để kiện toàn bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Đăng ký Quốc gia bảo đảm nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ.
 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư pháp và đồng chí Cao Xuân Thuỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng, đoàn thể báo cáo tại Hội nghị
 
Về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên: Sau khi nghe báo cáo của Đoàn kiểm tra số 516 của Đảng ủy Bộ về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia và các Đảng viên có liên quan, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận, đánh giá và tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia và các Đảng viên có liên quan. Ban Thường vụ cũng đã tổ chức lấy phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật Đảng đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Lý lịch Tư pháp quốc gia và 03 đảng viên của Chi bộ có liên quan.
Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thảo luận và tiến hành biểu quyết, 100% nhất trí kết nạp 04 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam và công nhận đảng viên chính thức đối với 04 đảng viên dự bị.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại Hội nghị


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh tại Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung cho phiên họp đột xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ cần rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; Quy chế làm việc và các quy định của Đảng; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác quản lý Đảng viên; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm để không xảy ra tình trạng tương tự, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, vi phạm, khuyết điểm đến mức phải kỷ luật. Giao Văn phòng Đảng – Đoàn thể phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ hoàn thành Nghị quyết phiên họp và ban hành các văn bản có liên quan đến phiên họp.
Thu Nga - Trung tâm Thông tin