Chi bộ Trường CĐ Luật miền Nam tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên, công bố QĐ chuyển đảng viên chính thức

22/12/2023
Chi bộ Trường CĐ Luật miền Nam tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên, công bố QĐ chuyển đảng viên chính thức
Thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023 của Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam, ngày 22/12/2023, Chi bộ Trường tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lê Văn Hào, chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành Chính - Thư viện và công bố Quyết định chuyển đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Duy Quốc - Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.
Tại buổi Lễ, Chi ủy Trường đã công bố Quyết định của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc kết nạp đảng viên cho quần chúng Lê Văn Hào. Trước cờ cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Văn Hào đã đọc tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu và lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Cũng tại buổi Lễ, Chi ủy Trường đã công bố Quyết định chuyển đảng viên chính thức cho 02 đồng chí đảng viên dự bị: đ/c Trịnh Thị Muội và Đặng Thị Ngọc Thi (chuyển đảng viên chính thức kể từ ngày 20/10/2023).
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí đảng viên mới, các đồng chí được chuyển đảng viên chính thức; đồng thời, đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phấn đấu trong công tác, phát huy năng lực, sở trường, nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Chi bộ Trường Cao đẳng Luật miền Nam trong sạch, vững mạnh, ngày càng phát triển./.
Thái Quốc Phong