Tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước

26/09/2023
Tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước
Ngày 26/9/2023, Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước tại tỉnh Bình Định bằng hình thức trực tiếp. Buổi tập huấn do đồng chí Nguyễn Thị Tố Hằng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp chủ trì và có sự tham dự của các đại biểu là công chức thực hiện công tác Bồi thường nhà nước của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND các tỉnh Bình Định và các tỉnh: Phú Yên, Quãng Ngãi, Quảng Nam.
Tại buổi tập huấn, các học viên sẽ được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước; cơ quan tài chính có thẩm quyền, viện kiểm sát có thẩm quyền trong việc tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng việc bồi thường và trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường…
 

Toàn cảnh buổi tập huấn.
 
Thông qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp thu những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước; từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.
Trần Minh Hồng – Sở Tư pháp tỉnh Bình Định