Hội nghị tập huấn, triển khai Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

26/09/2023
Hội nghị tập huấn, triển khai Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Kế hoạch số 1729/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ngày 23/9/2023, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác giao dịch bảo đảm. Hội nghị do ông Bùi Đức Thái, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam chủ trì.
 

 
 
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Bộ Tư pháp là Báo cáo viên pháp luật cùng các đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo và viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Nam và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; lãnh đạo và chuyên viên các phòng nghiệp vụ của Sở Tư pháp; đại diện một số tổ chức hành nghề công chứng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
 

 
Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã tập trung giới thiệu những nội dung mới, cơ bản của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP: nguyên tắc đăng ký; hiệu lực của đăng ký; chủ thể trong đăng ký, cung cấp thông tin (người yêu cầu, cơ quan đăng ký), chữ ký, con dấu trong đăng ký, cung cấp thông tin; từ chối đăng ký; đăng ký thay đổi, xóa đăng ký; cơ chế pháp lý về hủy đăng ký; cung cấp thông tin; quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm. Bên cạnh đó, bà Hằng cũng nêu một số vấn đề cần lưu ý như: (i) một số nhiệm vụ cần triển khai của cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; (ii) những vấn đề nghiệp vụ, kỹ năng đối với người yêu cầu đăng ký và đối với cơ quan đăng ký; (iii) những tình huống pháp lý cần quan tâm.
 

 
Trên cơ sở các vấn đề, các câu hỏi được các đại biểu nêu ra (như hướng dẫn đăng ký thay đổi trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm; hướng dẫn cách ghi đối với trường hợp đăng ký thay đổi khi tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đã hình thành và được cấp Giấy chứng nhận; về việc cơ quan đăng ký từ chối đăng ký yêu cầu sửa lại tên gọi của hợp đồng bảo đảm; về áp dụng quy định thời hạn giải quyết hồ sơ), bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã trả lời vướng mắc cũng như giải đáp các tình huống pháp lý cụ thể trong thực tiễn đăng ký biện pháp bảo đảm, qua đó góp phần thống nhất nhận thức, áp dụng pháp luật trong triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.