TLTĐ DT QĐ của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm GDQP&AN

09/07/2024
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện thành lập, tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.