Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai CTTP 6 tháng cuối năm 2024

09/07/2024
Ngày 03/7/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BTP về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024, theo đó, Hội nghị sơ kết sẽ được tổ chức vào 8h00 ngày 10/7/2024 (thứ Tư), theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 64 điểm cầu (điểm cầu Trung ương - điểm cầu chính và điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Trụ sở Bộ Tư pháp; Điểm cầu của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Phòng họp trực tuyến của UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tài liệu phục vụ Hội nghị đề nghị xem tệp đính kèm./.