Công văn đôn đốc các Đội thi tham dự Hội thi HGV giỏi toàn quốc lần thứ IV (khu vực miền Bắc)

13/09/2023
Công văn đôn đốc các Đội thi tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV – Vòng thi khu vực miền Bắc