Bộ Tư pháp hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam

08/08/2006
Ngày 28 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tư pháp ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành. Năm nay, Bộ Tư pháp chủ trương không tổ chức Lễ kỷ niệm tập trung mà để các cơ quan, đơn vị trong Ngành tổ chức kỷ niệm ở phạm vi nội bộ.
Để các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống diễn ra thiết thực và ý nghĩa, ngày 04/8/2006, Bộ Tư pháp có Công văn số 2462/BTP-VP gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung:
 - Hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống là dịp để ôn lại truyền thống tự hào qua 61 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tư pháp, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức thi đua lập thành tích cao hơn nữa trong công tác để giữ mãi ngọn lửa truyền thống, góp phần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống cần được tổ chức đa dạng về hình thức, thực sự tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức; tuy nhiên phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động chuyên môn bình thường của cơ quan, đơn vị.
- Các cơ quan, đơn vị kết hợp tổ chức phát động đợt thi đua ngắn ngày, gắn việc thi đua kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành với kỷ niệm 61 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. 
Nhân dịp này, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho các cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam.
 
Kết thúc đợt kỷ niệm Ngày truyền thống, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp báo cáo tình hình về Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ), đồng gửi Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành để tổng hợp, theo dõi.
T.H