Ngày làm việc thứ hai Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2006 (06 - 07/01/2006) 06/01/2006

Ngày 7/1/2006, Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2006 bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục nghe báo cáo chuyên đề về công tác thi hành án dân sự, công tác cấp phát và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thảo luận về các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực này.

Ngành Tư pháp triển khai công tác năm 2006 06/01/2006

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Ngành Tư pháp họp Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai công tác tư pháp năm 2006. Ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Nội  chính  T.Ư  và  đại  diện  nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư đến dự.

Thông báo thay đổi kết hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2006 30/12/2005

Ngày 27 tháng 12  năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3878/VP-TH gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc thông báo thay đổi kế hoạch tổng kết công tác tư pháp năm 2005, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2006.

Tình hình qua 6 tháng thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV ngày 05/5/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ 21/12/2005

Ngày 05/5/2005, Bộ Tư pháp đã phối hợp cùng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương. Thời gian qua, trên cơ sở kết quả rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình tổ chức cán bộ và điều kiện kiện thực tế, các Sở Tư pháp đã xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp Đề án kiện toàn tổ chức cán bộ cơ quan tư pháp địa phương.

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32 trên địa bàn Hà Nội 08/12/2005

Ngày 24/11/2005, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) của Chính phủ do đồng chí Lê Thị Thu Ba - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PBGDPL của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2005. 05/11/2005

Ngày 2-11, Thủ tướng Phan Văn Khải ký Nghị quyết số 13/2005/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2005, diễn ra ngày 29-10.

Công văn về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2005 02/11/2005

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005, để đảm bảo cho việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2005 đạt kết quả tốt, ngày 01 tháng 11 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3222/BTP-VP gửi các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các khu vực thi đua hướng dẫn thêm một số vấn đề cần tập trung tổ chức thực hiện.

Công văn về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV 19/10/2005

Ngày 19 tháng 10 năm 2005, Bộ Tư pháp đã có Công văn số: 3111/BTP-TCCB gửi Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương theo Thông tư liên tịch số 04/2005/TTLT-TP-NV