Chương trình hành động của Ngành Tư pháp về phòng, chống tham nhũng 14/06/2006

Với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế hiện tượng tham nhũng trong quá trình thực thi công vụ, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đồng thời triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng ngành Tư pháp trong sạch, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ngày 12/6/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 04/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp trong năm 2006.br

Đổi mới việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 09/06/2006

Hiện nay, các Bộ, ngành, địa phương soạn thảo VBQPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành còn chậm, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Đây là vấn đề bức xúc, do đó cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng dự thảo VBQPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trưởng Ban Xây dựng Pháp luật của Chính phủ, Thạc sĩ Phạm Anh Tuấn đã nhấn mạnh điều trên trong lời đề dẫn cuộc Hội thảo "Hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ" do Văn phòng Chính phủ chủ trì tại Hà Nội vào sáng ngày 9/6.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2006 07/06/2006

Ngày 5-6, Thủ tướng Phan Văn Khải ký Nghị quyết số 12/2006/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2006, diễn ra trong ngày 31-5. Nội dung như sau:

Đổi mới quy trình soạn thảo, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở các Bộ, cơ quan ngang bộ 06/06/2006

Nhằm khắc phục tình trạng luật, pháp lệnh chờ nghị định và thông tư hướng dẫn, ngày 6/6, Ban Xây dựng pháp luật (Văn phòng Chính phủ) đã tổ chức Hội thảo “Đề án đổi mới quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ”. Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia xây dựng chính sách và pháp luật trên cả nước tới tham dự.

Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 01/06/2006

Với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực cho sự phát triển ngành Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Bộ Tư pháp và các đơn vị trực thuộc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, làm tiền đề, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên cho những năm tới, ngày 29/5/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 03/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kế hoạch năm 2006 và Chương trình hành động giai đoạn 2006-2010 của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị 30/05/2006

Thực hiện nhiệm vụ trong bản Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW (Kế hoạch số 05-KH/CCTP) ngày 22/2/2006 và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2006 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp, ngày 26/5/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1324/QĐ-BTP và 1325/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch năm 2006 và Chương trình hành động giai đoạn 2006-2010 của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5/2006 30/05/2006

Ngày 31/5, Chính phủ sẽ họp phiên thường kỳ. Dự kiến, phiên họp này, các thành viên Chính phủ bàn 5 vấn đề chủ yếu sau:

Sửa đổi và xây dựng các đạo luật theo tiêu chuẩn của WTO 17/05/2006

Chiều 16.5, bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XI, Phó Thủ tướng Vũ Khoan (ảnh) đã trao đổi với các phóng viên báo chí xung quanh kết quả vòng đàm phán song phương Việt Nam-Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).