Công văn của Bộ Tư pháp về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai 11/05/2007

Vừa qua, một số người dân và doanh nghiệp có phản ánh về việc công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai còn gặp nhiều khó khăn. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007 09/05/2007

Ngày 7-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ26_2007.doc"Nghị quyết số 26/2007/NQQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2007, diễn ra trong hai ngày 3 và 4-5. Nội dung như sau:

Nhiều dịch vụ hành chính công sẽ được thực hiện qua mạng 18/04/2007

Theo a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/2007/&file=ND64_2007.doc"Nghị định Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước/a mà Thủ tướng vừa ký ban hành, cơ quan nhà nước sẽ tiếp nhận qua mạng những ý kiến góp ý, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân.

Nghị định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 17/04/2007

Ngày 10/4, Chính phủ đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/2007/&file=ND64_2007.doc"Nghị định 64/2007/NĐ-CP/a quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

Công văn số 80/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất 17/04/2007

Hưởng ứng Kế hoạch số 129/UBATGTQG ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2007, Bộ Tư pháp đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=huong+ung+tuan+le+an+toan+giao+thong+duong+bo+toan+cau.doc"Công văn số 80/BTP-VP/a ngày 16/4/2007, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất trong cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2007 14/04/2007

Ngày 11-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ20_2007.doc"Nghị quyết số 20/2007/NQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2007, diễn ra trong hai ngày 5 và 6-4.

Phải công bố danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên mạng 12/04/2007

Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Theo đó, người đứng đầu cơ quan nhà nước ở các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin.

Công văn của Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận giải quyết việc khai sinh đối với các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp sắp tới 09/04/2007

Ngày 09/4/2007, Bộ Tư pháp đã có a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=CV1577_2007.doc"Công văn số 1577/BTP-HCTP/a yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận khẩn trương làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo để giải quyết ngay trường hợp các em học sinh không thể hoàn tất hồ sơ thi tốt nghiệp do mục nơi sinh trong Giấy khai sinh của các em không ghi đầy đủ đơn vị hành chính theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận.