Chính phủ chuẩn bị kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2007 và xây dựng chương trình công tác năm 2008 19/10/2007

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu thủ trưởng các Bộ, cơ quan, địa phương báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2007 và xây dựng chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ trước ngày 20/11/2007.

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ ngày 12 tháng 10 năm 2007 18/10/2007

Ngày 12 tháng 10 năm 2007, cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đồng chí Thư ký, giúp việc lãnh đạo Bộ.

Về việc triển khai tin học hóa công tác thi hành án dân sự 16/10/2007

Thực hiện Kế hoạch số 1183/HC.TH.TV-THA ngày 21/8/2007 của Cục Thi hành án dân sự và Trung tâm Tin học - Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự thông báo và yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số công việc sau:

Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình 12/10/2007

Ngày 11 tháng 10 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, lãnh đạo Vụ Bổ trợ tư pháp và Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Thị Bích Lựa - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo Thi hành án dân sự thành phố, Trưởng các Phòng nghiệp vụ của Sở, Trưởng Phòng Công chứng số 1 và một số Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

Về việc điều chỉnh kích thước của biểu mẫu Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn 12/10/2007

Ngày 29 tháng 3 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 01/2006/QĐ-HT về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch phục vụ cho việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. Các biểu mẫu hộ tịch được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-HT đã đáp ứng được yêu cầu cả về nội dung và hình thức, bảo đảm thuận tiện cho người dân trong quá trình sử dụng.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2007 11/10/2007

Trong 2 ngày 05 và 06 tháng 10 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2007, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp 11/10/2007

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Công chứng thì Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật Công chứng thì trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Luật Công chứng có hiệu lực, các Phòng công chứng đang hoạt động theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Như vậy, đến hết ngày 31/12/2007, các Phòng công chứng phải được chuyển đổi sang đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Việc chuyển đổi Phòng công chứng sang đơn vị sự nghiệp được thực hiện như sau:

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thăm và làm việc với ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng 09/10/2007

Sáng ngày 8/10/2007, trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đến thăm và làm việc với cán bộ công chức ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng. Thay mặt cán bộ công chức của ngành, đồng chí Lương Nguyệt Thu, Giám đốc Sở Tư pháp đã báo cáo một số kết quả công tác nổi bật mà ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2007 với đồng chí Bộ trưởng.