THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 338/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung :
Phê duyệt "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030"
Ngày ban hành : 19/02/2013
Ngày có hiệu lực : 19/02/2013
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Lý lịch tư pháp
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác