THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 84/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung :
Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành : 17/01/2013
Ngày có hiệu lực : 17/01/2013
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Hà Hùng Cường
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác