THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 40/QĐ-BTP
Trích yếu nội dung :
Về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2013
Ngày ban hành : 07/01/2013
Ngày có hiệu lực : 07/01/2013
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Thi đua
Cơ quan thực hiện : Bộ Tư pháp
Người ký duyệt : Hà Hùng Cường
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác