THÔNG TIN CHI TIẾT
Số hiệu : 136/QĐ-TTG
Trích yếu nội dung :
Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Ngày ban hành : 11/01/2013
Ngày có hiệu lực : 11/01/2013
Hình thức văn bản : Quyết định
Lĩnh vực : Lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Cơ quan thực hiện : Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt : Nguyễn Tấn Dũng
Nội dung :
Download :
Các văn bản khác