Cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016

26/11/2015

Sáng nay (25/11), QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại, ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 24/2008/QH12 và Nghị quyết số 36/2012/QH12 của Quốc hội. Đồng thời, quyết định chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01/01/2016.

Nghệ An chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh

12/05/2016

Tỉnh Nghệ An được Bộ Tư pháp lựa chọn là một trong 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại. Để triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các quy định của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại thí điểm chế định Thừa phát lại. Nhờ đó bước đầu tạo được sự đồng thuận, quyết tâm của các cơ quan có trách nhiệm trực tiếp triển khai thực hiện và nâng cao nhận thức của người dân đối với chế định này.

Thừa phát lại đang được người dân, xã hội đón nhận

14/08/2015

Từ thành công của TP. Hồ Chí Minh, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại (TPL), sau thời gian triển khai ở 13 địa phương đến nay đã khẳng định chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định TPL là đúng đắn và thông qua việc thí điểm, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, được người dân, xã hội đón nhận.