Ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020

25/04/2016
Ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020
Được sự nhất trí của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, ngày 15/4, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của Tỉnh ủy (Ban Nội chính Tỉnh ủy) và Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020.
Tham dự và chứng kiến Lễ ký kết có đồng chí Hồ Văn Hải - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Dung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.
Sau khi thảo luận và thống nhất nội dung, đại điện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Sở Tư pháp đã ký kết Chương trình phối hợp với 6 hoạt động cụ thể, gồm: Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; phối hợp thông tin, tuyên truyền với cơ quan báo chí, truyền thông; tiếp nhận và phổ biến nội dung các tài liệu liên quan; kiểm tra công tác tổ chức thực hiện tại các cơ quan, địa phương; sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Văn Hải - Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp của Tỉnh nhấn mạnh, công tác tuyền truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh thời gian qua có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Việc ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020 là hết sức cần thiết để trong thời gian tới, hai cơ quan Thường trực sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện Chương trình, đảm bảo đạt được mục tiêu đến năm 2020, sẽ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp.
                                                                                    Nguyễn Thị Đào