Tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương về tình hình xây dựng các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính

01/03/2013
Tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương về tình hình xây dựng các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính
Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc tình hình xây dựng các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/02/2013, Đoàn kiểm tra liên ngành triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương về tình hình xây dựng các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính do các Bộ này chủ trì soạn thảo.

Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện của Văn phòng Chính phủ và một số thành viên của Tổ Công tác liên ngành triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hà Công Tuấn báo cáo về tình hình thực hiện việc xây dựng 05 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính do Bộ chủ trì soạn thảo. Bộ đã giao cho Vụ Pháp chế làm đầu mối tổng hợp tình hình xây dựng các Nghị định để báo cáo lãnh đạo Bộ kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo. Để bảo đảm sự thống nhất giữa các Nghị định, Vụ Pháp chế đã chủ trì soạn thảo đề cương các Nghị định, sau đó gửi các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo. Về tiến độ, đã có 04/5 Nghị định đã gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, hiện đang tổng hợp để hoàn thiện dự thảo và gửi Bộ Tư pháp thẩm định trong tháng 3 năm 2013.

Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc soạn thảo các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Về tiến độ soạn thảo văn bản tuy chưa đảm bảo thời gian trong Quyết định 1473/QĐ-TTg nhưng so với tiến độ chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phần nhanh hơn các Bộ, ngành khác, là một trong số ít các Bộ đã hoàn thành việc lấy ý kiến các Bộ, ngành đối với đa số các Nghị định được phân công chủ trì soạn thảo. Cách thức tổ chức công việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng rất tốt, phát huy được vai trò của Vụ Pháp chế trong việc làm đầu mối theo dõi, chủ động soạn thảo đề cương các Nghị định để bảo đảm tính thống nhất giữa các Nghị định.

Về tiến độ soạn thảo của Bộ Công thương, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho biết, trong 04 Nghị định do Bộ chủ trì soạn thảo, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí hóa lỏng đang hoàn thiện dự thảo theo ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định và sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định chính thức vào đầu tháng 3/2013. Hiện nay Bộ Công thương đang đăng tải 02 Nghị định đăng trên Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến, còn 1 Nghị định đang trong quá trình soạn thảo. Mặc dù đã tích cực, khẩn trương soạn thảo, song so với tiến độ của Quyết định số 1473/QĐ-TTg, đa số văn bản vẫn chưa được trình đúng thời hạn do các Nghị định có phạm vi rộng, nội dung phức tạp với nhiều lĩnh vực, nhất là Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại; một số quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, đòi hỏi phải rà soát, đối chiếu, so sánh và sửa đổi bổ sung các hành vi vi phạm và mức phạt cho phù hợp. Bộ Công thương đã báo cáo xin lùi thời gian trình Chính phủ đối với các Nghị định do Bộ chủ trì soạn thảo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên chia sẻ những khó khăn của Bộ Công thương trong quá trình soạn thảo; việc chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan như thời gian soạn thảo ngắn, trong khi phạm vi điều chỉnh của các nghị định do Bộ chủ trì soạn thảo lại rất phức tạp. Thứ trưởng đề nghị dù chậm tiến độ so với Quyết định số 1473/QĐ-TTg song Bộ Công thương cần cố gắng để và bảo đảm các Nghị định do Bộ chủ trì soạn thảo có hiệu lực cùng với thời điểm Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực; đồng thời phải hết sức quan tâm đến chất lượng văn bản, bảo đảm không để sót các hành vi vi phạm, mức phạt vừa bảo đảm tính răn đe nhưng cũng phải phù hợp với thực tiễn.

Việc kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành khẩn trương đẩy mạnh tiến độ soạn thảo các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.

Phòng PL Hành chính, Vụ PL Hình sự - Hành chính