Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp: Phải bao quát, bảo đảm tính chính xác và khả thi

22/01/2013
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp: Phải bao quát, bảo đảm tính chính xác và khả thi
Sáng nay (22/01), nghe báo cáo về việc xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị Ban soạn thảo dự thảo Nghị định cần bảo đảm tính chính xác, khả thi của Nghị định “rất quan trọng” này.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở 3 Nghị định hiện hành về XPVPHC trong lĩnh vực tư pháp, hôn nhân gia đình, quá trình tiến hành thủ tục phá sản gồm 4 Chương 66 Điều. Tập trung vào việc xác định hành vi vi phạm, mức phạt và thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể,  một số vấn đề trong dự thảo vẫn đang cần tiếp tục lấy ý kiến để đi đến thống nhất như hầu hết mức phạt được quy định trong dự thảo đều tăng từ 1,25 đến 6 lần so với Luật Xử lý VPHC, một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự, nuôi con nuôi, thuế, lao động, kế toán, phí, lệ phí, công nghệ thông tin… đang được đề nghị bổ sung vào dự thảo để “có cơ sở xử phạt khi phát hiện các hành vi vi phạm”…

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đều quan tâm đến vấn đề phân cấp thẩm quyền XPVPHC từ Thanh tra Bộ cho cả các đơn vị quản lý nhà nước để không còn tình trạng “phát hiện vi phạm… rồi để đấy” trong khi Thanh tra “ôm” hết cũng không thể làm hết như hiện nay, hay băn khoăn về “sợi dây liên kết” giữa các chủ thể phát hiện vi phạm, ra quyết định xử phạt và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định xử phạt VPHC…

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, “đây là Nghị định rất quan trọng để tăng cường vị thế, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Bộ, Ngành, gián tiếp kiện toàn tổ chức bộ máy liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành năm 2013 có giao cho các đơn vị trong toàn Ngành cùng Thanh tra Bộ tập trung kiểm tra các lĩnh vực hoạt động của Bộ. Vì thế, dự thảo cần được đầu tư công phu để có thể bao quát, đảm bảo tính chính xác và khả thi”./.

H.Giang


Huệ Hương