Vĩnh Phúc: Hội nghị tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

25/12/2012
Sáng ngày 21/12/2012, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã mở lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Luật Xử lý vi phạm hành chính ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới; đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Luật Xử lý vi phạm hành chính có rất nhiều điểm mới, khác biệt căn bản so với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính trước đây. Tại Hội nghị các Báo cáo viên đã được giảng viên của Trường Đại học Luật Hà Nội truyền đạt những quy định mới của Luật và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Lớp tập huấn đã giúp các Báo cáo viên trong việc tuyên truyền, giải quyết các các vấn đề về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Kim Yến - Sở Tư pháp Vĩnh Phúc