Thông báo về trang phục của Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ III, Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và đón nhận Huân chương Sao vàng

25/08/2010
Bộ Tư pháp thông báo về trang phục của Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Sao vàng như sau:

- Nam: Comple, Caravat;

- Nữ: áo dài dân tộc;

- Riêng đại biểu khối Thi hành án dân sự mặc trang phục của công chức Thi hành án dân sự.

Bộ Tư pháp đề nghị các Đại biểu thực hiện nghiêm túc để bảo đảm sự trang trọng của Đại hội và Lễ Kỷ niệm.File đính kèm