Thông báo danh sách đại diện tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Sao vàng

24/08/2010
Bộ Tư pháp thông báo danh sách đại diện tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Sao vàng được tổ chức vào ngày 28/8/2010 tại Hà Nội (Có danh sách kèm theo).

Bộ Tư pháp đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo và tổ chức các Đoàn đại biểu bao gồm đại diện tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua, khen thưởng của địa phương để tham dự Đại hội và Lễ kỷ niệm.