Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

18/05/2015
Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015
Ngày 14/5, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Tham dự Hội nghị có có đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố, toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Tư pháp và những cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Lường Đức Thắng - Bí Thư đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá những kết quả đạt được của phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016-2020; đồng thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, từ đó đưa phong trào thi đua của Tư pháp Bắc Kạn ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thi đua khen thưởng của Ngành.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, Cấp uỷ Đảng, lãnh đạo Sở luôn xác định công tác thi đua khen thưởng có vị trí, vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, vì vậy đã quan tâm chỉ đạo sát sao, coi phong trào thi đua là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Báo cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Báo cáo phong trào thi đua Tư pháp Bắc Kạn chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới, báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này Giám đốc Sở đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015; 01 tập thể, 03 cá nhân trong việc thực hiện phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới", Hội nghị cũng đã cử 01 đại diện tham dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV.

Ngô Phương