Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thi hành án dân sự tỉnh 05 năm (2006 - 2010) lần thứ I

19/05/2010
Sáng nay (19/5), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ I, nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006 - 2010) và đề ra phương hướng nhiệm vụ thi đua 5 năm tiếp theo (2011 - 2015), biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015)

Tại Hội nghị, báo cáo về phong trào thi đua của ngành Thi hành án dân sự tỉnh trong 05 năm qua, đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cho biết: 05 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp; UBND tỉnh và Sở Tư pháp phát động, với tinh thần quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 19/2004/CT-UB của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Cùng với phong trào thi đua của Sở Tư pháp (giai đoạn từ năm 2005 - đến năm 2009: ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi chịu sự quản lý của Giám đốc Sở Tư pháp về một số mặt trong công tác tổ chức cán bộ theo Quyết định số 1148/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số mặt về công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Thi hành án dân sự địa phương), phong trào thi đua ngành thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ngày càng sôi nổi hơn, các nhiệm vụ công tác trọng tâm hàng năm đều được cán bộ, công chức toàn ngành thi đua phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2006 - 2010) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVII đã đề ra.

Từ sự phấn đấu không mệt mỏi trong 05 năm qua; cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận 02 danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, 20 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; tặng 04 Cờ thi đua đơn vị xuất sắc ngành Tư pháp, 15 Bằng khen cho tập thể và 45 Bằng khen cho cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 12 danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; tặng 11 Bằng khen cho tập thể và 23 bằng khen cho cá nhân; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh (hiện nay) và Giám đốc Sở Tư pháp (trước đây) công nhận 14 danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, 239 danh hiệu Lao động tiên tiến, 127 danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; tặng 25 Giấy khen cho tập thể và 192 Giấy khen cho cá nhân.

Hội nghị đã nghe báo cáo điển hình tiên tiến của Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi Cục Thi hành án dân sự các huyện: Ba Tơ, Bình Sơn và thành phố Quảng Ngãi. Ngoài ra, để biểu dương các điển hình tiên tiến, Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen điển hình tiên tiến cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao tặng Giấy khen điển hình tiên tiến cho 09 cá nhân và 05 tập thể các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2006 - 2010); đồng thời Thông báo cử 03 đại biểu dự Đại hội thi đua ngành Tư pháp lần thứ III và 02 đại biểu dự Đại hội thi đua toàn tỉnh lần thứ V.

Ngoài ra, đểthực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 05 năm tiếp theo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2011 - 2015.

Phạm Huy Ân