Bộ Tư pháp kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên

(13/07/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Nam Định và TP. Hải Phòng

(24/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

(16/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(16/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè

(01/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

(01/06/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý, trách nhiệm bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

(27/05/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Bộ Tư pháp ban hành công văn đề xuất khen thưởng theo chuyên đề thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

(13/05/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Bộ Tư pháp ban hành Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(11/05/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Dự thảo Thông tư quy định mẫu đề cương báo cáo sử dụng trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật kèm theo các phụ lục

(11/05/2015)

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-BTP ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 09/7/2015 đến ngày 10/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiến hành kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Định và Phú Yên.