Thông kê báo cáo


Có 60 kết quả tìm được
Số ký hiệu Ngày ban hành Địa bàn Cơ quan ban hành File đính kèm
13579/BGTVT-PC 13/12/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Giao thông vận tải
Báo cáo 01/10/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3756/BC-BKHCN 23/11/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Khoa học và Công nghệ
98/BC-LĐTBXH 13/11/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3896/BC-BNV 28/10/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Nội vụ
236/BC-BVHTTDL 10/10/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bộ Xây dựng 03/10/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Xây dựng
889/BC-BYT 15/11/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Bộ Y tế
141/BC-NHNN 18/11/2013 Bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
139/BC-ĐKT 03/07/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Sóc Trăng