Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Hậu Giang

23/06/2016

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, ngày 22/6/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Hậu Giang.

 
Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cùng đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, các Sở, ngành hữu quan (Văn phòng Ủy ban tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Nội vụ, Tài chính, Thanh tra, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc, Ban Nội chính…) và đại diện Lãnh đạo một số Ủy ban nhân dân cấp huyện. Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, cấp ủy – chính quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm, đồng thời lựa chọn ít nhất 02 lĩnh vực trọng tâm để theo dõi.
Từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 22 lĩnh vực. Đánh giá chung cho thấy, việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã tạo chuyển biến, nâng cao ý thức thực hiện pháp luật của các tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng đã chỉ ra một số vướng mắc, hạn chế của công tác này, ví dụ như: Phòng Tư pháp của các huyện vẫn chưa bố trí được biên chế chuyên trách làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Sở Tư Pháp đã thành lập và bố trí công chức thuộc Phòng QLXLVPHC&TDTHPL); việc xử lý kết quả thu được từ hoạt động theo dõi thi hành pháp luật cần được chú trọng thường xuyên hơn; việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền cần tiếp tục được chú trọng, nâng cao về chất lượng; cơ chế phối hợp giữa các ngành vẫn thiếu Quy chế điều chỉnh…  
Trên cơ sở ý kiến phát biểu, trao đổi tại cuộc họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận sơ bộ về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian qua của tỉnh Hậu Giang. Bên cạnh việc đánh giá các kết quả mà UBND tỉnh Hậu Giang đã đạt được, đồng chí Đặng Thanh Sơn cũng lưu ý những vấn đề còn tồn tại, cần sớm khắc phục trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Các đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Hậu Giang được Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ được tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có buổi làm việc với UBND huyện Vị Thủy về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề vướng mắc trong công tác này của huyện Vị Thủy cũng đã Đoàn kiểm tra trao đổi, đánh giá, tổng hợp./.
 
Phòng Theo dõi THPL - Cục QLXLVPHC&TDTHPL