Khởi động việc xây dựng Khung theo dõi tình hình THPL và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi tình hình THPL

08/06/2016

Sau một thời gian chuẩn bị, sáng ngày 06/6/2016, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra cuộc họp khởi động các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) và Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam của Canada (dự án NLD) trong việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật. Tham dự cuộc họp có ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD tại Việt Nam, các thành viên Tổ Công tác, các Chuyên gia có uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, thống kê, đánh giá dựa trên kết quả được lựa chọn, mời để xây dựng và phản biện độc lập.

 
Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC và TDTHPL nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa và tính ứng dụng thực tiễn của việc xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật, nhất là trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Đồng tình với ý kiến nêu trên, ông Isabeau Vilandré - Giám đốc thường trú Dự án NLD nhấn mạnh việc Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) đã phân tách quy trình xây dựng, phân tích, phê duyệt chính sách với quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy theo dõi thi hành pháp luật sẽ bao hàm cả việc theo dõi/đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu dự kiến của chính sách và kết quả theo dõi thi hành pháp luật sẽ cung cấp căn cứ tin cậy để quá trình lập pháp được thực hiện phù hợp, hiệu quả hơn.
Tại cuộc họp, các Chuyên gia và thành viên Tổ công tác nhất trí cho rằng việc xây dựng Khung theo dõi và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhưng lại có tính áp dụng cao, góp phần cải thiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. TS Dương Thị Thanh Mai - Chuyên viên cao cấp có ý kiến phải chuẩn bị hết sức chu đáo về tài liệu, phương pháp tiếp cận, lựa chọn ngay từ đầu các Bộ, ngành và địa phương sẽ khảo sát và áp dụng thí điểm và xác định rõ phạm vi thực hiện công việc. PGS.TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đánh giá cao sáng kiến của Cục QLXLVPHC và TDTHPL, Dự án NLD. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật, giúp cho nhiều ý tưởng, chính sách được đưa vào đời sống hơn nữa. PGS.TS Hoàng Thế Liên đề nghị nhóm chuyên gia, Cục QLXLVPHC và TDTHPL và Dự án NLD phải phối hợp nhuần nhuyễn trong quá trình xây dựng các chỉ số/chỉ tiêu của Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Một số vấn đề cũng đã được trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, nhất là về phương pháp luận, phạm vi, nội dung của Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật, cũng như cách thức tổ chức thực hiện, phối hợp giữa các bên trong việc thực hiện hoạt động hợp tác ý nghĩa này. Dự kiến sản phẩm của hoạt động xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi tình hình thi hành pháp luật (giai đoạn tháng 4/2016 đến tháng 3/2017) là dự thảo Khung theo dõi, dự thảo các công cụ hỗ trợ và việc áp dụng thí điểm sản phẩm này tại một số Bộ, ngành và địa phương.
Trong bối cảnh Bộ Tư pháp đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Đảng ta về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, Chương trình hợp tác giữa Cục QLXLVPHC và TDTHPL và Dự án NLD, với sự tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các chuyên gia trong và ngoài nước về xây dựng Khung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Bộ công cụ hỗ trợ theo dõi thi hành pháp luật là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, góp phần đổi mới căn bản công tác theo dõi thi hành pháp luật ở nước ta trong giai đoạn hiện nay./.
Cục QLXLVPHC và TDTHPL