Trong khuôn khổ dự án “Tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do UNDP tài trợ, nhằm phục vụ việc soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự và dự án luật tố tụng hành chính.

Trong khuôn khổ dự án “Tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do UNDP tài trợ, nhằm phục vụ việc soạn thảo dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự và dự án luật tố tụng hành chính.

Ngày 11/9/2010, tại Ninh Bình, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tổ chức hội thảo “kinh nghiệm quốc tế trong giải quyết các quyết định cuối cùng của Tòa án tối cao khi phát hiện có sai lầm”. Tham dự Hội thảo có Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiện, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; ngài Nicholas Booth, cố vấn chính sách về pháp quyền và tiếp cận công lý, đại diện UNDP tại Việt Nam; Tiến sỹ Từ Văn Nhũ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Tòa dân sự Tòa án nhân dân tối cao; Viện Khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các giảng viên đến từ Học viện tư pháp; Trường Đại học Luật Hà Nội… và các chuyên gia quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Úc. Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiện chủ trì buổi Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia quốc tế đã cung cấp thông tin, giới thiệu kinh nghiệm giải quyết các quyết định cuối cùng của Tòa án tối cao khi phát hiện có sai lầm tại các quốc gia như Thụy Sỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và của Tòa án nhân quyền Châu Âu. Tại các quốc gia nêu trên, hệ thống luật pháp quy định rất chặt chẽ về trình tự, thủ tục giải quyết đối với các quyết định cuối cùng của Tòa án tối cao, theo đó, các quốc gia đều đặt sự ổn định và chắc chắn của hệ thống pháp luật lên hàng đầu; quyết định của Tòa án tối cao là quyết định chung thẩm và cao nhất, không cơ quan nào có quyền can thiệp vào hoạt động của Tòa án. Sự độc lập của hệ thống tư pháp được bảo đảm bằng Hiến pháp. Các cơ quan tư pháp độc lập trong thực thi quyền lực tư pháp của mình và chỉ tuân theo pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật các nước cũng có một số điều khoản quy định việc xem xét lại quyết định cuối cùng đó nếu quyết định đó bị phát hiện có sai lầm liên quan đến quyền tự do của con người quy định trong luật hình sự. Đối với các quyết định của Tòa án tối cao về các lĩnh vực khác, nếu phát hiện có sai lầm sẽ được giải quyết theo Luật Bồi thường của Nhà nước với điều kiện người khởi kiện phải chứng minh được việc Thẩm phán đã vi phạm pháp luật trong việc sử dụng quyền lực của mình để đưa ra phán quyết không hợp lý. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia quốc tế, quyền phán quyết xem những quyết định đó là có sai lầm hay không thuộc về Tòa án, do đó, trên thực tế, thủ tục này rất hiếm xảy ra.

Theo Toaan.gov.vn