Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo “Nghiên cứu đánh giá tính tương thích giữa Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự với các Công ước Quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên”

Hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo “Nghiên cứu đánh giá tính tương thích giữa Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự với các Công ước Quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên”

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam, Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính Bộ Tư pháp đã hợp tác với UNDP tổ chức Hội thảo tham vấn, lấy ý kiến cho dự thảo báo cáo đánh giá tính tương thích giữa Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự  với các Công ước Quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên tại Hạ Long (Quảng Ninh) trong hai ngày 1 và 2/12 vừa qua.

Tham gia hội thảo có đại diện Vụ Pháp luật Hình sự Hành chính - Bộ Tư pháp, các chuyên gia trong lĩnh vực nhân quyền và lĩnh vực Luật Hình sự - Luật Tố tụng hình sự đến từ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu về nhân quyền trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật, Trung tâm Nghiên cứu về phụ nữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, đại diện Viện Khoa học Kiểm sát (VKSNDTC), Viện Khoa học xét xử (TANDTC), đại diện Hội Luật gia Việt Nam, đại diện các cơ quan Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Công an, Đoàn Luật sư các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, đại diện Văn phòng thường trực về nhân quyền (Bộ Công an).

 

 

Hội thảo đã giới thiệu về dự thảo Báo cáo đánh giá tính tương thích giữa Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam với các Công ước Quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên. Sau hai ngày làm việc tích cực và sôi nổi, hội thảo đã nhận được ý kiến đóng góp nhiệt tình cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn đến từ phía các chuyên gia và các cán bộ đang công tác trong lĩnh vực nhân quyền và luật pháp để tiếp tục hoàn thiện cho dự thảo báo cáo. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội thảo, dự thảo báo cáo sẽ được nhóm chuyên gia tiếp tục hoàn thiện và sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan Bộ, ngành, các chuyên gia trong thời gian tới./.

Phương Anh - Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp