Gia nhập WTO: “Vòng đàm phán đa phương tới sẽ không kém căng thẳng”

19/05/2006
Gia nhập WTO: “Vòng đàm phán đa phương tới sẽ không kém căng thẳng”
Thỏa thuận Việt - Mỹ ảnh hưởng như thế nào đến cam kết của Việt Nam với các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Việt Nam còn phải làm gì để chính thức bước vào tổ chức này? Báo giới đã trao đổi cùng ông Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp), thành viên đoàn đàm phán WTO của Việt Nam - xung quanh vấn đề này.