Nghỉ hưu trước tuổi, nếu đủ điều kiện, không phải trừ % lương hưu

24/09/2007
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 18/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước. Theo đó, thời điểm quyết định thực hiện sắp xếp, chuyển đổi công ty, đơn vị nhà nước được tính từ ngày 1/8/2007 đến hết ngày 30/6/2010.