Thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

28/08/2007
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ra Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.