Các cơ quan Nhà nước sẽ tiếp nhận giải quyết một số thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần

03/08/2007
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân, doanh nghiệp cần giải quyết công việc liên quan đến các thủ tục hành chính vào ngày nghỉ cuối tuần, ngày 1/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính.