Có được áp dụng sớm các cam kết với WTO?

11/12/2006
Trước tình hình một số sở kế hoạch - đầu tư địa phương áp dụng các cam kết của VN với WTO và đã từ chối cấp phép cho các nhà đầu tư, trong khi theo luật hiện hành thì nhà đầu tư đương nhiên được cấp phép hoạt động. Ông Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp cho biết áp dụng như thế là tùy tiện.