Có nhà, không có đất cũng được cấp "sổ hồng" 06/11/2006

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Thông tư này hướng dẫn chi tiết, cụ thể các trường hợp, các vấn đề có liên quan đến triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCN) tại các địa phương.

Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp 03/11/2006

Ngày 20/9/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2105 /QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của ông Đoàn Hồng Danh về thủ tục đăng ký thế chấp QSDĐ theo Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT 02/11/2006

Qua Website Chính phủ, ông Đoàn Hồng Danh đã gửi kiến nghị, góp ý về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT (ngày 16/6/2005) của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất. Mới đây, Bộ Tư pháp có công văn 3388/BTP-ĐKGDBĐ trả lời kiến nghị trên.

Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về giao dịch bảo đảm: An toàn, minh bạch, thuận lợi cho người yêu cầu đăng ký 29/10/2006

Thay thế Thông tư số 01/2002, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 06/2006 hướng dẫn một số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (GDBĐ) tại Trung tâm Đăng ký Quốc gia GDBĐ.

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá 26/10/2006

Ngày 16-10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2006/TT-BTC "Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá", theo đó chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá được quy định như sau:

Điểm mới trong Dự thảo Luật Công chứng: Có thể chứng nhận các hợp đồng dân sự tại Văn phòng Công chứng tư 24/10/2006

Theo kế hoạch làm việc của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI, Quốc hội sẽ thông qua rất nhiều luật, trong đó có Luật Công chứng (LCC). Qua nghiên cứu dự thảo LCC, chúng tôi thấy có nhiều điểm mới so với các quy định về công chứng, chứng thực hiện hành (Nghị định 75/2000/NĐ-CP ngày 8-12-2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực).

Rà soát các văn bản liên quan nghĩa vụ lao động công ích để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền 23/10/2006

Ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ Lao động công ích.