Đăng ký khai sinh chậm, gian dối khi đăng ký kết hôn đều bị phạt tiền 09/08/2006

Ngày 2-8-2006, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh số 76/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động tư pháp bị phạt tiền từ 50 ngàn đồng đến 20 triệu đồng 09/08/2006

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, giám định tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi... tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử phạt hành chính từ 50 ngàn đồng đến 20 triệu đồng.

Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp 07/08/2006

Ngày 1/8/2006 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 07/2006/QĐ-BTP ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp. Sau đây là toàn văn Quyết định trên.

Quy định mới về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình 04/08/2006

Ngày 21/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yêu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và gia đình. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin giới thiệu toàn văn Nghị định trên.

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp 04/08/2006

Ngày 1/8, Chính phủ ra Nghị định số 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp. Theo đó, Thanh tra Tư pháp là tổ chức thanh tra thuộc ngành Tư pháp (ở Trung ương là thanh tra Bộ, ở địa phương là Thanh tra Sở), thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về tư pháp trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình 26/07/2006

Ngày 21/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2006/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều về quan hệ hôn nhân và gia đình có yêu tố nước ngoài của Luật Hôn nhân và gia đình.

Luật sư nước ngoài sẽ được phép hành nghề tại Việt Nam 24/07/2006

Ngày 19-7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Luật Luật sư, vừa được QH thông qua tại kỳ họp thứ 9, QH khóa XI. Luật này quy định về luật sư và hành nghề luật sư.

Một số điểm mới của Luật Luật sư 21/07/2006

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật Luật sư. Luật Luật sư gồm 9 chương, 94 Điều, có hiệulực từ ngày 1/1/2007 thay thế Pháp Lệnh Luật sư năm 2001 là một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới và hoàn thiện thể chế về luật sư ở nước ta.