Tổng kết đợt thi đua đặc biệt ở các bộ, ban, ngành khối Nội chính

03/03/2006
Sáng 2-3, tại Hà Nội, các bộ, ban, ngành khối Nội chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt, thực hiện chỉ thị 31/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2005, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII